Engelmarks Bygghantverk AB

Engelmarks Bygghantverk AB är ett litet företag som drivs av Alexander Engelmark och erbjuder bygg- och hantverkstjänster riktade mot hus, byggnader och kulturmiljöer. Fokus ligger i att erbjuda hantverk och kunskap inom äldre byggtekniker såsom timring och traditionellt trähantverk men även rådgivning inom modern Byggnadsvård.


Engelmarks Bygghantverk AB är medlem i nätverket Byggnadsvård Norr och i branschorganisationen Byggnadsvårdsföretagen.Timring

Timmerlagningar, utbyte av stockar i timmerhus. Stomsäkring med följare, upptag av fönster/dörröppningar.


Material

Återförsäljare av Perlit grund/markisolering, lerbruk samt lindrev


Mer information om Perlit:

https://perlite.nu/

Rådgivning & Konsultation

Vid renoveringar eller underhåll av äldre hus och byggnader uppstår ofta många frågor kring materialval, isolering, energieffektivitet mm.

Konsultation/rådgivning samt Åtgärdsplaner erbjuds.